es | ca

Avís legal

Informació general de la empresa

Nom d’empresa: Casfer Manteniment S.L

Direcció: Ctra. Molins de Rei a Sabadell km. 13,5 nau 15

Cif: B65342065

Tlf: 93 586 22 01

 

Casfer Manteniment S.L com empresa titular del web site www.casfer.cat, declara que compleix amb la normativa vigent en relació a la protecció de dades, concretament amb la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal i el Real Decreto 994/1999, de 11 de juny, per el que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats de caràcter personal.

 

Dades de caràcter personal dels usuaris de la pàgina web

Mitjançant la complementació dels formularis de la pàgina web, els usuaris presten el seu consentiment exprés per que tota la informació i les dades que subministrin a través de la pàgina web siguin incorporats i tractats en els fitxers automatitzats titularitat de la empresa Casfer Manteniment S.L. per gestionar els serveis sol·licitats i informar sobre els serveis oferts per la empresa.

Els usuaris de la pàgina web que desitgin fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació als fitxers automatitzats titularitat Casfer Manteniment S.L., deuran remetre un e-mail a la següent direcció de correu electrònic info@casfer.cat o bé un escrit dirigit a Casfer Manteniment S.L. , Ctra. Molins de Rei a Sabadell km. 13,5 nau 15.

 

Prevenció

L’empresa Casfer Manteniment S.L. adoptarà les mesures necessàries que estiguin al seu abast per evitar qualsevol alteració o ús indegut que es pogués produir de la informació de caràcter personal dels usuaris de la pàgina web.

 

Cessió de dades

Per a la cessió de dades de caràcter personal a altres empreses o entorns que estiguin vinculats a Casfer Manteniment S.L. per el motiu laboral que fos, es demanarà sempre autorització prèvia a l’usuari tenint sempre en compte la legislació vigent a Espanya sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

Responsabilitat

Las possibles anomalies en el sistema electrònic que succeeixin per causes que no siguin competència de la pròpia empresa, eximeixen a la empresa de tota responsabilitat.

 

Propietat Intel·lectual i industrial

Les imatges, marques, logotips, dissenys, codi font i continguts d’aquest site estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Casfer Manteniment S.L., quedant terminantment prohibit l’ús indegut i la reproducció o distribució total o parcial dels mateixos amb fins comercials o d’un altre índole que no siguin competència de la pròpia empresa ni tampoc tingui constància d’haver donat la seva autorització.