es | ca

Baixa tensió

CASFER compta amb un equip expert, i constantment reciclat, per ocupar-se del manteniment de les seves instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

L’equip de CASFER li dona la garantia d’un alt nivell de seguretat aconseguint per vostè la màxima tranquil·litat.

CASFER compta amb un nodrit equip d’alta qualificació, expert i constantment reciclat, per atendre amb plena solvència el manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de les seves instal·lacions, adequant en cada cas la intensitat i freqüència del servei a oferir.

(R.E.I.E. 005005151)

En aquest servei, CASFER verificarà la caixa general de protecció (CGP), línia general d’alimentació, comptadors, derivació individual, quadres generals i secundaris, així com dispositius de comandament i protecció.

En qualsevol cas, CASFER li assegura un alt nivell de seguretat, procedint al mesurament de les resistències de aïllament, toma terra, caixa seccionadora, posada terra quadres, màquines, parts metàl·liques accessibles, connexions equipotencials i seccions, aconseguint la seva màxima tranquil·litat.

Altres serveis