es | ca

Legalitzacions, Pàrquings i Finques

CASFER pot ajudar-lo a l’hora de complimentar la normativa dels pàrquings, finques, comerços i industries a través d’un departament especialista en legalitzacions. Sempre oferint-li els professionals i els serveis en relació a les seves necessitats específiques.

Les legalitzacions que fins avui no eren una preocupació preferent, poden convertir-se a partir d’ara en un autèntic malson, perquè les autoritats i òrgans competents han iniciat un conjunt d’inspeccions guiades perquè tots els pàrquings, finques, comerços i industries, es trobin sota la normativa i amb la seva corresponent llicència d’activitats.

En aquest capítol, CASFER disposa d’un departament especialitzat en legalitzacions que poden assessorar-li amb tota l’ajuda necessària, començant per un estudi personalitzat de les seves instal·lacions i portant, a través del seu equip d’enginyers, un pla d’actuació que inclou les accions precises a portar a terme, a la vegada que evita costos derivats d’obres innecessàries.

Aquest departament li tramita el projecte medi-ambiental, el projecte d’instal·lació elèctrica i de baixa tensió i la confecció del pressupost de les actuacions a realitzar. Aquestes actuacions cobreixen: canvis de línies i quadres elèctrics, instal·lació de llums d’emergència, instal·lació de ventilació forçada, extracció de fums, adequació dels sistemes contra incendis , col·locació de portes contra incendis amb els seus corresponents vestíbuls de seguretat, ignifugació de parets, sostres, bigues, conductes, etc…, així com la obtenció de la llicència medi-ambiental i de les activitats.

En qualsevol cas, tan o més important que disposar de la llicència d’activitats, es gaudir de la pròpia seguretat i tranquil·litat que proporciona tenir les seves instal·lacions en normativa, cosa que evita sancions administratives i problemes amb les companyies asseguradores, en cas de sorgir algun incident. D’aquí la conveniència de confiar a una empresa especialitzada com CASFER l’adequació de les instal·lacions a les exigències legals.

Els clients preferencials de CASFER poden disposar d’un finançament de 12 mesos sense interessos del cost de les obres.

Altres serveis