es | ca

Supervisió d’enllumenat

CASFER cuida tant de l’enllumenat general com del sistema de llums d’emergència. I l’aconsella sobre el tipus de servei, de disponibilitat completa o parcial, més interessant en el seu cas particular.

CASFER cuida del manteniment, control i reparació del sistema d’enllumenat general de les seves instal·lacions, així com procedir a la comprovació de totes les connexions elèctriques, components d’il·luminació i intensitat oferta.

CASFER realitza la comprovació i estat del sistema de llums d’emergència per garantir el seu correcte ús i seguretat en cas d’evacuació, i així assegurar la seva accessibilitat del recorregut.

En cada cas, CASFER l’aconsella del tipus de servei que es requereix contractar, perquè CASFER ofereix disponibilitat completa o parcial, ajustant la intensitat i freqüència del servei a cada client concret.

Altres serveis