es | ca

Ventilació forçada – CO. Bombes d’aigua

CASFER cuida del manteniment, control i reparació d’enllumenat, llums d’emergència, extracció de fums, ventilació forçada i bombes de buidatge. Segons les seves necessitats concretes se li aconsellarà sobre un servei de dedicació completa o parcial.

Extracció de fums, ventilació forçada i bombes de buidatge. En aquest cas, CASFER li aconsella del tipus de servei que es requereix oferint-li disponibilitat completa o parcial, ajustant la intensitat i freqüència del servei a cada client concret. Amb la periodicitat aconsellable, CASFER cuidarà del sistema i estat del sistema de ventilació forçada – CO, garantint la no acumulació de monòxid de carboni i permetre l’evacuació de fums.

La correcta verificació del sistema (motors impulsió – extracció), l’estat dels sistemes de transmissió, conductes, obstacles, així com rellotges (controlant la seva temporització i activació), garantint un correcte i fiable consum. CASFER també posa a la seva disposició el manteniment i reparació del sistema de bombes de buidatge d’aigua, garantint la correcta extracció i evacuació d’aigües i llots en general.

Altres serveis