Protecció contra incendis PCI

Descuidar aspectes fonamentals de control, supervisió, manteniment i reparació del sistema de protecció contra incendis de les seves instal·lacions pot implicar greus problemes en la seva seguretat, així com amb l'assegurança enfront de qualsevol incident per incompliment de la seva normativa.

CASFER posa a la seva disposició els seus equips de manteniment, control i conservació permanent del bon funcionament de tota la dotació contra incendis de les seves instal·lacions. (R.E.C.I. 005005151)

CASFER procedeix a la verificació i control de la vigència segons normativa del sistema d'extintors, columnes seques, central alarma contra incendis i detectors, boques d'incendis (BIES), sistema d'sprinklers (ruixadors d'aigua), grup contra incendis (bomba principal, jockey, dièsel), llums d'emergència, així com sistemes de seguretat portes tallafocs RF.

Baixa tensió

CASFER compta amb un nodrit equip d'alta qualificació, expert i que es recicla constantment, per a atendre amb plena solvència el manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de les seves instal·lacions, adequant en cada cas la intensitat i freqüència del servei a oferir. (R.E.I.E. 005005151)

En aquest servei, CASFER verificarà la caixa general de protecció (CGP), línia general d'alimentació, interruptor general de maniobra, fusible de seguretat, comptador, derivació individual, quadres generals i secundaris, així com dispositius de comandament i protecció.

En qualsevol cas, CASFER li assegura un alt nivell de seguretat, procedint al mesurament de les resistències d'aïllament, presa de terra, caixa seccionadora, connexió terra de quadres, màquines, parts metàl·liques accessibles, connexions equipotencials i seccions, aconseguint la seva màxima tranquil·litat.

Energia solar

L'energia solar tèrmica aporta grans avantatges però té també les seves petites exigències. No permeti que la seva instal·lació no funcioni al cent per cent o simplement no funcioni.

Confiï la seva instal·lació a CASFER, que disposa d'un equip especialitzat, amb una alta formació, que cuidarà de mantenir el control de:

Així com de la neteja de plaques, per a aconseguir un alt rendiment i un funcionament
plenament satisfactori, per a la seva rendibilitat.

Electricitat, ventilació forçada, CO i bombes d'aigua

CASFER té cura del manteniment, control i reparació del sistema d'enllumenat general de les seves instal·lacions, així com procedeix a la comprovació de totes les connexions elèctriques, components d'il·luminació i intensitat oferta.

CASFER realitza la comprovació i estat del sistema de llums d'emergència per a garantir el seu correcte ús i seguretat en cas d'evacuació, i així assegurar la seva accessibilitat del recorregut.

En cada cas, CASFER li aconsella el tipus de servei que es requereix contractar, perquè CASFER ofereix disponibilitat completa o parcial, ajustant la intensitat i freqüència del servei a cada client concret.

CASFER té cura del manteniment, control i reparació de la ventilació forçada, impulsió / extracció de fums, sobrepressurització de vestíbuls i escales, i bombes de buidatge.

En cada cas, CASFER li aconsella el tipus de servei que es requereix oferint-li disponibilitat completa o parcial, ajustant la intensitat i freqüència del servei a cada client concret. Amb la periodicitat aconsellable, CASFER cuidarà del sistema i estat del sistema de ventilació forçada - CO, garantint la no acumulació de monòxid de carboni i permetre l'evacuació de fums.

La correcta verificació del sistema (motors impulsió - extracció) estat sistemes de transmissió, conductes, obstacles, així com rellotges (controlant la seva temporització i activació), garantiran un correcte i fiable consum.

CASFER també posa a la seva disposició el manteniment i reparació del sistema de bombes de buidatge d'aigua, garantint la correcta extracció i evacuació d'aigües i llots en general.

Circuits Tancats de TV CCTV

La instal·lació d'un circuit tancat de televisió confereix la seguretat d'un control total.

Els enginyers de CASFER estudiaran l'equip més apropiat per a cada instal·lació, bé sigui d'una finca, pàrquing, comerç, indústria o oficines, a fi de facilitar la supervisió i control de diversitat d'ambients i activitats.

Amb les marques més diferenciades i de majors garanties del mercat, CASFER assegura la fiabilitat del control i de seguretat. Així mateix, CASFER disposa de cambres simulades per a les seves instal·lacions que compleixen la missió de dissuadir als amants d’allò que no es seu.

Intèrfons

El sistema d’intèrfon, requereix d’un manteniment de control, que CASFER realitzarà amb la comprovació del sistema general de la seva instal·lació i els seus components, assegurant la seva fiabilitat, comoditat i seguretat en cas d’ús.

CASFER considera de gran importància la verificació i control del sistema d’alimentació, la placa general de polsadors i calibratge (audio-vídeo), funcionament d’equips (etapes intermèdies) i revisió d’obra-portes elèctric porta.

Així mateix, CASFER disposa d’una gran varietat d’intèrfons comuns o particulars de les marques més diferenciades i majors garanties del mercat.

I si el que es desitja, es substituir el seu intèrfon actual per un amb vídeo-porter, CASFER li realitza el canvi aprofitant la instal·lació actual.

Legalitzacions

Les legalitzacions que fins avui no eren una preocupació preferent, poden convertir-se a partir d’ara en un autèntic malson, perquè les autoritats i òrgans competents han iniciat un conjunt d’inspeccions guiades perquè tots els pàrquings, finques, comerços i industries, es trobin sota la normativa i amb la seva corresponent llicència d’activitats.

En aquest capítol, CASFER disposa d’un departament especialitzat en legalitzacions que poden assessorar-li amb tota l’ajuda necessària, començant per un estudi personalitzat de les seves instal·lacions i portant, a través del seu equip d’enginyers, un pla d’actuació que inclou les accions precises a portar a terme, a la vegada que evita costos derivats d’obres innecessàries.

Aquest departament li tramita el projecte mig ambiental, el projecte de legalització RIPCI, el projecte de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, projecte segons instrucció 1/2015, i la confecció del pressupost de les actuacions a realitzar.

Aquestes actuacions cobreixen: canvis de línies i quadres elèctrics, instal·lació de llums d’emergència, instal·lació de ventilació forçada, extracció de fums, adequació dels sistemes contra incendis , col·locació de portes contra incendis amb els seus corresponents vestíbuls de seguretat, ignifugació de parets, sostres, bigues, conductes, etc…, així com la obtenció de la llicència medi-ambiental i de les activitats.

En qualsevol cas, tan o més important que disposar de la llicència d’activitats, es gaudir de la pròpia seguretat i tranquil·litat que proporciona tenir les seves instal·lacions en normativa, cosa que evita sancions administratives i problemes amb les companyies asseguradores, en cas de sorgir algun incident. D’aquí la conveniència de confiar a una empresa especialitzada com CASFER l’adequació de les instal·lacions a les exigències legals.

Els clients preferencials de CASFER poden disposar d’un finançament de 12 mesos sense interessos del cost de les obres.

Complements

Des de les plaques, rètols, peluts i senyalització, passant pels miralls còncaus i arribant fins a les pilones, la quantitat de complements que CASFER pot aportar és innombrable. Les papereres, per exemple, poden ser d'interior o d'exterior, de fusta o metàl·liques, en molt diversos dissenys i, en tots els casos, de fàcil instal·lació i sense manteniment, resistents a l'ús i a les inclemències del temps.

Estètica, comoditat i resistència són les principals característiques de l'àmplia col·lecció de bancs que CASFER ofereix dins del capítol d'equipament urbà. La combinació de fusta i metall és una opció molt atractiva, com s'observa en les fotografies, però existeixen moltes altres variables a la seva disposició.

Quant a pilones, CASFER aporta múltiples opcions: pilones fixes, extraïbles, manuals, semiautomàtiques, automatitzades, antiterrorisme… i quan el cas el requereix, CASFER elabora solucions personalitzades per a situacions o llocs amb una problemàtica concreta: museus, places, avingudes, conversions en zona de vianants urbanes, bancs, ambaixades, ministeris, residències privades…

Així mateix, CASFER també posa a la seva disposició taulers d'anuncis per a facilitar la informació en zones comunes, aparca bicicletes, peluts, col·locació de plaques per a guals, així com subministrament i col·locació d'una gran diversitat de bústies per a vestíbuls.

×